Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 2004 / Том 6 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 165 от 22.6.2021 г.)

Приветствие при откриване на научната сесия
Върбан Вътов

(изтегляния 175 от 22.6.2021 г.)

Адмиративът в българската разговорна реч
Красимира Алексова

(изтегляния 212 от 22.6.2021 г.)

Дейктични знаци и виртуална комуникация
Мария Бакърджиева

(изтегляния 245 от 22.6.2021 г.)

Оказионализмите като разговорен маркер в читателски писма
Валентина Бонджолова

(изтегляния 185 от 22.6.2021 г.)

Споделеното аз на говорещия
Мария Илиева

(изтегляния 213 от 22.6.2021 г.)

Особести в чат-разговора
Людмила Кирова

(изтегляния 204 от 22.6.2021 г.)

Деминутивите в общуването между учител и ученик
Елена Меракова

(изтегляния 199 от 22.6.2021 г.)

Между диалектното и разговорното (сякаш че - сака че)
Владислав Миланов

(изтегляния 184 от 22.6.2021 г.)

За комуникацията в медицинската практика
Диана Милиева

(изтегляния 189 от 22.6.2021 г.)

Вицове с невербални компоненти
Красимира Петрова Андреана Ефтимова

(изтегляния 197 от 22.6.2021 г.)

Към характеристиката на българската разговорна реч
Стефка Петрова

(изтегляния 183 от 22.6.2021 г.)

Номина агентис - традиции и иновации
Любка Стоичкова

(изтегляния 152 от 22.6.2021 г.)

Частицата абе като прагматичен маркер
Йовка Тишева Хетил Ро Хауге

(изтегляния 413 от 22.6.2021 г.)

За езика на кръстословиците
Диана Фингарова

(изтегляния 160 от 22.6.2021 г.)

Императивът в българската книжовно-разговорна реч
Красимира Чакърова

(изтегляния 177 от 22.6.2021 г.)

Условия за елизия на звукове в разговорната реч
Петър Шишков

(изтегляния 147 от 22.6.2021 г.)