Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 2007 / Том 7 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 164 от 21.6.2021 г.)

Изречения с да-форми, означаващи възможност в разговорната реч
Русилена Ницолова

(изтегляния 192 от 21.6.2021 г.)

Прагматична стилистика и книжовно-разговорна реч
Христина Станева

(изтегляния 245 от 21.6.2021 г.)

Феминативите - между неологичното и оказионалното
Валентина Бонджолова

(изтегляния 264 от 21.6.2021 г.)

Дискурсът на популярната преса
Антон Гецов

(изтегляния 273 от 21.6.2021 г.)

За някои словоредни модели за топикализация в разговорната реч
Йовка Тишева Марина Джонова

(изтегляния 211 от 21.6.2021 г.)

Разговорната реч и обучението на българския език
Димка Димитрова

(изтегляния 187 от 21.6.2021 г.)

Социолингвистическият маркер и речевата му проява
Владислав Маринов

(изтегляния 167 от 21.6.2021 г.)

Езикова култура, езикова норма и разговорна реч
Владислав Миланов

(изтегляния 372 от 21.6.2021 г.)

По принцип няма проблеми
Нено Неделчев

(изтегляния 187 от 21.6.2021 г.)

Спонтанна ли е "спонтанната" разговорна реч
Пенка Радева

(изтегляния 169 от 21.6.2021 г.)

Графичните оказионализми в медиите и рекламата
Валентина Бонджолова

(изтегляния 231 от 21.6.2021 г.)