Societas Classica
“ST. CYRIL AND ST. METHODIUS” UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO - UNIVERSITY PRESS

Societas Classica, 2008 / Volume 3 / Issue 1

Journal Articles

Съдържание

(downloads 589 since 11/15/2018)

Надписите върху монетите на едоните
Mirena Slavova

(downloads 1347 since 11/15/2018)

Митът за Дионис в ранната орфическа традиция
Mikhaela Алексиева

(downloads 912 since 11/15/2018)

Alter Horatius. In memoriam Magistrae
Vasilena Todoranova

(downloads 654 since 11/15/2018)

Няколко думи за Арис Диктеос
Yordan Hristov

(downloads 638 since 11/15/2018)

Култът към знамената в Долна Мизия
Oleg Aleksandrov

(downloads 667 since 11/15/2018)

  • © ST. CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO 2016 - 2024