Societas Classica
“ST. CYRIL AND ST. METHODIUS” UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO - UNIVERSITY PRESS

Societas Classica, 2008 / Volume 3 / Issue 1

Journal Articles

Съдържание
(downloads 97 since 11/15/2018)

Надписите върху монетите на едоните
Mirena Slavova
(downloads 186 since 11/15/2018)

Митът за Дионис в ранната орфическа традиция
Mikhaela Алексиева
(downloads 130 since 11/15/2018)

Alter Horatius. In memoriam Magistrae
Vasilena Todoranova
(downloads 112 since 11/15/2018)

Няколко думи за Арис Диктеос
Yordan Hristov
(downloads 99 since 11/15/2018)

Култът към знамената в Долна Мизия
Oleg Aleksandrov
(downloads 101 since 11/15/2018)