Societas Classica
“ST. CYRIL AND ST. METHODIUS” UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO - UNIVERSITY PRESS

Societas Classica, 2008 / Volume 3 / Issue 1

Journal Articles

Съдържание
(downloads 231 since 11/15/2018)

Надписите върху монетите на едоните
Mirena Slavova
(downloads 475 since 11/15/2018)

Митът за Дионис в ранната орфическа традиция
Mikhaela Алексиева
(downloads 341 since 11/15/2018)

Alter Horatius. In memoriam Magistrae
Vasilena Todoranova
(downloads 252 since 11/15/2018)

Няколко думи за Арис Диктеос
Yordan Hristov
(downloads 278 since 11/15/2018)

Култът към знамената в Долна Мизия
Oleg Aleksandrov
(downloads 255 since 11/15/2018)