STUDIA PHILOLOGICA, 2017 / Том 36 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 285 от 27.7.2018 г.)

Предговор
(изтегляния 158 от 27.7.2018 г.)

A Cognitive Approach to the Nature of Literary Genres
Karolina Dobrosz-Michiewicz
(изтегляния 187 от 27.7.2018 г.)

Фестивалът в развитието на културните индустрии
Христина Христова
(изтегляния 264 от 27.7.2018 г.)

Език и култура на медиите – факти и тенденции
Стоянка Мицева
(изтегляния 275 от 27.7.2018 г.)

Симбиозата между пиар и журналистика – гледната точка на практиците
Десислава Андреева Фани Маздрашка-Михова
(изтегляния 167 от 27.7.2018 г.)

Комуникативни аспекти на медицинския дискурс
Надежда Николова
(изтегляния 181 от 27.7.2018 г.)

Metaphor and its Communication Capabilities in Terms of Image Creation
Anna Baraсska-Szmitko
(изтегляния 154 от 27.7.2018 г.)

Как социалните медии промениха радиото
Георги Игнатов
(изтегляния 168 от 27.7.2018 г.)

Превод на текст, съдържащ програмен код
Стефан Стефанов
(изтегляния 297 от 27.7.2018 г.)

Студентската (де)мотивация за учене
Янка Коева
(изтегляния 161 от 27.7.2018 г.)

Лексема влах в славянских языках
Милош Макевич
(изтегляния 143 от 27.7.2018 г.)

Евгения Марс и Ана Карима – отново за писателките и канона
Кичка Кусева-Персенска
(изтегляния 167 от 27.7.2018 г.)

Obecność Eneidy wergiliusza w zachodniej literaturze modernistycznej
Jakub Jurkowski
(изтегляния 202 от 27.7.2018 г.)

Paradoksy kultury. Przypadek Pawła Hulki-Laskowskiego i Stanisława Brzozowskiego
Katarzyna Przybyła
(изтегляния 152 от 27.7.2018 г.)

„Пътят“ на Кормак Маккарти и човешката същност
Александър Христов
(изтегляния 161 от 27.7.2018 г.)

Писатели – президенти: Вацлав Хавел и Блага Димитрова
Вероника Шведек
(изтегляния 142 от 27.7.2018 г.)

European Idea of Translation from a Bakhtinian Perspective
Agata Mikołajko
(изтегляния 192 от 27.7.2018 г.)

За авторите
(изтегляния 251 от 27.7.2018 г.)