Архив


Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Филологически факултет (1973-2007)

Трудове на Висшия педагогически институт „Братя Кирил и Методий“ (1970)

Трудове на Висшия педагогически институт „Братя Кирил и Методий“ във Велико Търново (1964-1968)