Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

 

Главен редактор

Невена ГАВАЗОВА (доц. д-р, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България) – средновековна българска литература, интердисциплинарна медиевистика, палеославистика, византинистика; https://orcid.org/0000-0002-2109-1066; e-mail: n.gavazova@ts.uni-vt.bg

 

Заместник главен редактор

Камен ДИМИТРОВ (доц. д-р, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България) – старобългарски език, история на българския език; https://orcid.org/0000-0001-6121-5513; e-mail: k.dimitrov@ts.uni-vt.bg

 

Редакционен секретар

Петя КАРАМФИЛОВА (гл. ас. д-р, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България) – старобългарски език, история на българския език; e-mail: p.karamfilova@ts.uni-vt.bg

 

Членове

Димитър КЕНАНОВ (проф. дфн, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България) – средновековна българска литература, медиевистика, палеославистика, византинистика.

Иван ХАРАЛАМПИЕВ (проф. дфн, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България) – старобългарски език, история на българския език.

Мария СПАСОВА (проф. д-р, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България) – старобългарски език, история на българския език.

Татьяна ПОПОВА (проф. дфн, Северный (Арктический) федеральный университет, г. Северодвинск, Россия) – медиевистика, палеославистика, текстология.

Христина ТОНЧЕВА (проф. дфн, ПУ „Паисий Хилендарски“, България) – старобългарски език, история на българския език.

Пламен ПАВЛОВ (проф. д-р, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България) – история на Византия и Балканите, средновековна българска история, културна история, културно-историческо наследство, средновековните номади, българите в чужбина, история на старобългарската литература.

Николай КЪНЕВ (проф. д-р, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България) – политическа, културна и социално-икономическа история на Византия и Балканите; история на средновековна Европа; византийска рангова йерархия; сфрагистика; просопография; идеология на властта; историческа демография; историческа география.

Димитър ДИМИТРОВ (проф. д-р, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България) – късноантична и средновековна история, култура и философия.

Илия ЕВАНГЕЛУ (проф. д-р, Солунски университет „Аристотел“, Гърция) – славистични изследвания, теология.

Симеон ПАСХАЛИДИС (проф. д-р, Солунски университет „Аристотел“, Гърция) – теология, агиология.

Диана АТАНАСОВА-ПЕНЧЕВА (доц. д-р, СУ „Климент Охридски“, България) – средновековна българска литература, медиевистика, палеославистика, византинистика.

Ваня САПУНДЖИЕВА (доц. д-р, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България) – християнско изкуство и култура.

Лъчезар ПЕРЧЕКЛИЙСКИ (доц. д-р, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, България) – старобългарски език, историческа граматика на българския език.