Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Канонът и природата в агиографията през XIV-XV в. (Григория Цамблак и Епифаний Премъдри)


Автори:
Малина Байчева Велико Търново, България

Страници: 151-160

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


439 изтегляния от 3.9.2020 г.