Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Евтимиевата традиция в творчеството на Йоасаф Бдински и Григорий Цамблак


Автори:
Славейко Иванов Видин, България

Страници: 177-180

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


457 изтегляния от 3.9.2020 г.