Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Задачи на изучаването на българския книжовен език от XIII-XVI и първата четвърт на XV в.


Автори:
Николай Ковачев Велико Търново, България

Страници: 193-200

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


443 изтегляния от 3.9.2020 г.