Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Основните принципи на Евтимиевата езикова реформа и езикът на Григорий Цамблак


Автори:
Иван Харалампиев Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 220-233

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


407 изтегляния от 3.9.2020 г.