Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

История на глаголите със значение ТРЕФΩ в българския език с оглед на езика на Григорий Цамблак


Автори:
Йежи Русек Краков, Полша

Страници: 234-242

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


338 изтегляния от 3.9.2020 г.