Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Народни черти в езика на Григорий Цамблак


Автори:
Боряна Велчева София, България
Ангелина Даскалова София, България

Страници: 243-250

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


377 изтегляния от 3.9.2020 г.