Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Субстантивация на прилагателните имена в произведенията на Григорий Цамблак


Автори:
Пенка Ковачева Велико Търново, България

Страници: 257-266

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


347 изтегляния от 3.9.2020 г.