Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Среднобългарско (и старобългарско) градиво в речника на новобългарския книжовен език


Автори:
Русин Русинов Велико Търново, България

Страници: 281-289

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


451 изтегляния от 3.9.2020 г.