Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Политически проблеми и историческа перспектива на българския народ в творчеството на Григорий Цамблак


Автори:
Илка Петкова Шумен, България

Страници: 317-323

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


328 изтегляния от 3.9.2020 г.