Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Житието на Стефан Дечански от Григорий Цамблак в сръбските родослови и летописи


Автори:
Петър Ангелов София, България

Страници: 347-351

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


380 изтегляния от 3.9.2020 г.