Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Сборници "Книга Григория Цамблака" - възникване, съдържание, разпространение


Автори:
Невяна Дончева-Панайотова Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 29-50

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


556 изтегляния от 3.9.2020 г.