Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Митрополит Григорий Цамблак и неговото отношение към Римската църква на Констанцкия събор


Автори:
Hans-Dieter Dopmann Berlin, Germany

Страници: 379-383

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


371 изтегляния от 3.9.2020 г.