Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Слово за юда предателя от Григорий Цамблак Историко-литературна характеристика


Автори:
Константин Мечев София, България

Страници: 57-60

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


457 изтегляния от 3.9.2020 г.