Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библейската алюзия - важен фактор при интерпретиране на старобългарската литература (Върху материал от "Житие на Стефан Дечански" от Григорий Цамблак)


Автори:
Кирил Кабакчиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 198-203

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


453 изтегляния от 1.9.2020 г.