Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Два фрагмента от търновската редакция на Стишния пролог


Автори:
Георги Петков Пловдив, България

Страници: 223-231

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


412 изтегляния от 1.9.2020 г.