Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Субстантивация на причастията в произведенията на Григорий Цамблак


Автори:
Пенка Ковачева Велико Търново, България

Страници: 232-240

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


449 изтегляния от 1.9.2020 г.