Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновската книжовна школа в контекста на културния кипеж във Византия и на Запад през XIV век


Автори:
Николай Кочев София, България

Страници: 278-294

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


394 изтегляния от 1.9.2020 г.