Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Цар Иван Асен втори и литературата (Въпросът за приемствеността в развоя на българската книжнина от IX до XIII век)


Автори:
Константин Мечев София, България

Страници: 19-25

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


679 изтегляния от 1.9.2020 г.