Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Образованието на столичното население


Автори:
Йордан Алексиев Велико Търново, България

Страници: 360-365

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


430 изтегляния от 1.9.2020 г.