Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновската културна традиция и Влахо-Молдавските земи


Автори:
Георги Нешев София, България

Страници: 379-387

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


388 изтегляния от 1.9.2020 г.