Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към изследването на руската рецепция на среднобългарския превод на "Пандектите" на Никон Черногорец


Автори:
Събка Богданова София, България
Елена Луканова София, България

Страници: 358-380
DOI: https://doi.org/10.54664/JYKG5718

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


400 изтегляния от 18.8.2020 г.