Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Из лексиката на ранната славянска химнография (съществителни имена със суфикс -арь)


Автори:
Ценка Досева София, България

Страници: 417-433
DOI: https://doi.org/10.54664/SJPE6929

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


380 изтегляния от 18.8.2020 г.