Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Състав и структура на службите за четвъртък в октоих I-IV глас от втората половина на XV в.


Автори:
Ния Радева Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 487-492
DOI: https://doi.org/10.54664/DNXR7246

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


389 изтегляния от 18.8.2020 г.