Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За означението "Велика църква" в Архивския Номоканон


Автори:
Анчо Калоянов Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 524-539
DOI: https://doi.org/10.54664/VQEX6637

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


511 изтегляния от 18.8.2020 г.