Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Идеята на християнския универсализъм в рамките на исихазма в България и Византия през XIV век


Автори:
Илия Евангелу Солун, Гърция

Страници: 680-691
DOI: https://doi.org/10.54664/EMRB5581

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


562 изтегляния от 18.8.2020 г.