Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За първоисихастките агиографски модели в духовната същност ( и християнския универсализъм в името) на св. Йоан Рилски


Автори:
Иван Матев Стара Загора, България

Страници: 761-776
DOI: https://doi.org/10.54664/YKDZ8122

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


392 изтегляния от 18.8.2020 г.