Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Кратък увод в историята на църковно-славянската музика, пречупена през творческата школа на търновските духовници през периода XIII - XIV век и в контекста на общия български православен подем


Автори:
Надежда Христова Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 802-812
DOI: https://doi.org/10.54664/RHNH3682

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


712 изтегляния от 18.8.2020 г.