Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновските старини в контекста на Калояновата уния


Автори:
Зарко Ждраков София, България

Страници: 776-786
DOI: https://doi.org/10.54664/TNDF8355

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


445 изтегляния от 18.8.2020 г.