Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Исихастката иконография като проблем на естетиката. Към метафизиката на красивото и иконата и църковната стенопис


Автори:
Росина Данкова Велико Търново, България

Страници: 787-796
DOI: https://doi.org/10.54664/ZPCP7402

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


361 изтегляния от 18.8.2020 г.