България, българите и Европа - мит, история, съвремие