България, българите и Европа - мит, история, съвремие

България, българите и Европа - мит, история, съвремие, 2017 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 176 от 26.3.2018 г.)

Брак и брачни отношения в Първото българско царство
Симеон Станчев
(изтегляния 198 от 3.4.2018 г.)

Боилският бунт след покръстването на Средновековна България
Светослав Георгиев
(изтегляния 190 от 3.4.2018 г.)

Щрих към историята на монашеския център Парория
Момчил Младенов
(изтегляния 154 от 3.4.2018 г.)

Виенският конгрес и учредяването на Германския съюз
Валентин Спиридонов
(изтегляния 246 от 3.4.2018 г.)

Пацифистките идеи на Берта фон Сутнер
Нина Шишманова
(изтегляния 143 от 3.4.2018 г.)

Литературната география и съхраненото бъдеще
Атанас Дерменджиев Петя Събева
(изтегляния 122 от 3.4.2018 г.)

Уроците за обобщение и систематизация в обучението по география в 5 клас
Стела Дерменджиева Петя Събева
(изтегляния 175 от 3.4.2018 г.)

Географският фактор в балканската история
Пламен Парашкевов
(изтегляния 181 от 3.4.2018 г.)

Турция – кратка характеристика .
Лейля Шефкъ
(изтегляния 166 от 3.4.2018 г.)