България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

България, българите и Европа - мит, история, съвремие, 2017 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 228 от 26.3.2018 г.)

Брак и брачни отношения в Първото българско царство
Симеон Станчев
(изтегляния 351 от 3.4.2018 г.)

Боилският бунт след покръстването на Средновековна България
Светослав Георгиев
(изтегляния 401 от 3.4.2018 г.)

Щрих към историята на монашеския център Парория
Момчил Младенов
(изтегляния 195 от 3.4.2018 г.)

Виенският конгрес и учредяването на Германския съюз
Валентин Спиридонов
(изтегляния 777 от 3.4.2018 г.)

Пацифистките идеи на Берта фон Сутнер
Нина Шишманова
(изтегляния 198 от 3.4.2018 г.)

Литературната география и съхраненото бъдеще
Атанас Дерменджиев Петя Събева
(изтегляния 157 от 3.4.2018 г.)

Уроците за обобщение и систематизация в обучението по география в 5 клас
Стела Дерменджиева Петя Събева
(изтегляния 369 от 3.4.2018 г.)

Географският фактор в балканската история
Пламен Парашкевов
(изтегляния 224 от 3.4.2018 г.)

Турция – кратка характеристика .
Лейля Шефкъ
(изтегляния 206 от 3.4.2018 г.)