България, българите и Европа - мит, история, съвремие

България, българите и Европа - мит, история, съвремие, 2017 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 139 от 26.3.2018 г.)

Брак и брачни отношения в Първото българско царство
Симеон Станчев
(изтегляния 141 от 3.4.2018 г.)

Боилският бунт след покръстването на Средновековна България
Светослав Георгиев
(изтегляния 120 от 3.4.2018 г.)

Щрих към историята на монашеския център Парория
Момчил Младенов
(изтегляния 116 от 3.4.2018 г.)

Виенският конгрес и учредяването на Германския съюз
Валентин Спиридонов
(изтегляния 152 от 3.4.2018 г.)

Пацифистките идеи на Берта фон Сутнер
Нина Шишманова
(изтегляния 101 от 3.4.2018 г.)

Литературната география и съхраненото бъдеще
Атанас Дерменджиев Петя Събева
(изтегляния 91 от 3.4.2018 г.)

Уроците за обобщение и систематизация в обучението по география в 5 клас
Стела Дерменджиева Петя Събева
(изтегляния 133 от 3.4.2018 г.)

Географският фактор в балканската история
Пламен Парашкевов
(изтегляния 128 от 3.4.2018 г.)

Турция – кратка характеристика .
Лейля Шефкъ
(изтегляния 123 от 3.4.2018 г.)