БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 1992 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 618 от 21.11.2017 г.)

Table of Contents (in French)

(изтегляния 564 от 21.11.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 603 от 21.11.2017 г.)

Preface

(изтегляния 603 от 21.11.2017 г.)

Българите по Северното Причерноморие до X век
Василка Тъпкова-Заимова

(изтегляния 728 от 21.11.2017 г.)

Бесарабските българи във "Велика Румъния"
Благовест Нягулов

(изтегляния 1113 от 21.11.2017 г.)