БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 1992 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 597 от 21.11.2017 г.)

Table of Contents (in French)

(изтегляния 541 от 21.11.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 572 от 21.11.2017 г.)

Preface

(изтегляния 580 от 21.11.2017 г.)

Българите по Северното Причерноморие до X век
Василка Тъпкова-Заимова

(изтегляния 698 от 21.11.2017 г.)

Бесарабските българи във "Велика Румъния"
Благовест Нягулов

(изтегляния 1077 от 21.11.2017 г.)