БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 1992 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 407 от 21.11.2017 г.)

Table of Contents (in French)

(изтегляния 367 от 21.11.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 375 от 21.11.2017 г.)

Preface

(изтегляния 395 от 21.11.2017 г.)

Българите по Северното Причерноморие до X век
Василка Тъпкова-Заимова

(изтегляния 478 от 21.11.2017 г.)

Бесарабските българи във "Велика Румъния"
Благовест Нягулов

(изтегляния 782 от 21.11.2017 г.)