БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Сходства и различия между паметниците от кримския вариант на Салтово-Маянската култура и културата на Първото българско царство


Автори:
Людмила Петкова
Стефка Ангелова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


843 изтегляния от 21.11.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (2) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (26) / Europe  (3) / United States  (56) / Hungary  (1) / Germany  (37) / NA (627) / Russian Federation  (15) / China  (2) / Sweden  (3) / Bulgaria  (52) / Ireland  (3) / Poland  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (10)