БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към въпроса за участието на среднобългарската литература в църковно-политическия живот на Молдова през XV-XVI век


Автори:
Павлина Бойчева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


496 изтегляния от 21.11.2017 г.