БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 1992 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 597 от 21.11.2017 г.)

Table of Contents (in French)

(изтегляния 539 от 21.11.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 569 от 21.11.2017 г.)

Preface

(изтегляния 578 от 21.11.2017 г.)

Българите по Северното Причерноморие до X век
Василка Тъпкова-Заимова

(изтегляния 696 от 21.11.2017 г.)

Бесарабските българи във "Велика Румъния"
Благовест Нягулов

(изтегляния 1076 от 21.11.2017 г.)