БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Добруджа в геостратегическия сблъсък между Русия и Австро-Унгария - (1900-1902 г.)


Автори:
Милко Палангурски

Страници: -

Резюме:



Ключови думи:


Изтегляне


446 изтегляния от 21.11.2017 г.