БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бесарабският въпрос в политиката на Централните сили (1916–1918 г.)


Автори:
Косьо Пенчиков

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


416 изтегляния от 21.11.2017 г.