БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Основаване и начална дейност на Софийското дружество "Бесарабски българи" (1918–19191 г.)


Автори:
Петър Тодоров

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


486 изтегляния от 21.11.2017 г.