БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 1992 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 516 от 21.11.2017 г.)

Table of Contents (in French)

(изтегляния 470 от 21.11.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 497 от 21.11.2017 г.)

Preface

(изтегляния 510 от 21.11.2017 г.)

Българите по Северното Причерноморие до X век
Василка Тъпкова-Заимова

(изтегляния 614 от 21.11.2017 г.)

Бесарабските българи във "Велика Румъния"
Благовест Нягулов

(изтегляния 916 от 21.11.2017 г.)