БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бележки за културно-просветното дело на българите в Запоржка област (Украйна)


Автори:
Владимир Калоянов

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


463 изтегляния от 21.11.2017 г.