БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Сходства и различия между паметниците от кримския вариант на Салтово-Маянската култура и културата на Първото българско царство


Автори:
Людмила Петкова
Стефка Ангелова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


641 изтегляния от 21.11.2017 г.