БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За някои особености на кремацията като погребален обред в Североизточна България и земите по левия браг на р. Днепър


Автори:
Методи Даскалов

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


680 изтегляния от 21.11.2017 г.