БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бележки по въпроса за българското етническо присъствие в междуречието на Дунав и Днестър през XIIX–IV век


Автори:
Пламен Павлов

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


475 изтегляния от 21.11.2017 г.