БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 1993 / Том 2 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 493 от 21.11.2017 г.)

Table of Contents (in French)

(изтегляния 447 от 21.11.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 457 от 21.11.2017 г.)

Preface

(изтегляния 520 от 21.11.2017 г.)

Сведения за българи в Северното Черноморие през XVII век
Андрей Андреев

(изтегляния 456 от 21.11.2017 г.)

Творби и хипотези за гагаузите
Красимира Мутафова

(изтегляния 830 от 21.11.2017 г.)

Русия и преселването на българи в Русия след 1862 г.
Георги Плетньов

(изтегляния 1198 от 21.11.2017 г.)

Бесарабският въпрос в международните отношения 19181-1920 г.
Косьо Пенчиков

(изтегляния 461 от 21.11.2017 г.)