БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 1993 / Том 2 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 428 от 21.11.2017 г.)

Table of Contents (in French)

(изтегляния 391 от 21.11.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 398 от 21.11.2017 г.)

Preface

(изтегляния 454 от 21.11.2017 г.)

Сведения за българи в Северното Черноморие през XVII век
Андрей Андреев

(изтегляния 385 от 21.11.2017 г.)

Творби и хипотези за гагаузите
Красимира Мутафова

(изтегляния 709 от 21.11.2017 г.)

Русия и преселването на българи в Русия след 1862 г.
Георги Плетньов

(изтегляния 1104 от 21.11.2017 г.)

Бесарабският въпрос в международните отношения 19181-1920 г.
Косьо Пенчиков

(изтегляния 403 от 21.11.2017 г.)