БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 1993 / Том 2 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 632 от 21.11.2017 г.)

Table of Contents (in French)

(изтегляния 573 от 21.11.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 579 от 21.11.2017 г.)

Preface

(изтегляния 656 от 21.11.2017 г.)

Сведения за българи в Северното Черноморие през XVII век
Андрей Андреев

(изтегляния 573 от 21.11.2017 г.)

Творби и хипотези за гагаузите
Красимира Мутафова

(изтегляния 994 от 21.11.2017 г.)

Русия и преселването на българи в Русия след 1862 г.
Георги Плетньов

(изтегляния 1476 от 21.11.2017 г.)

Бесарабският въпрос в международните отношения 19181-1920 г.
Косьо Пенчиков

(изтегляния 597 от 21.11.2017 г.)